Piešťany Ľudovíta Wintera

Seriál Rádia Regina Západ

Piešťany Ľudovíta Wintera

17. 05. 2019 08:13

V piatok a v sobotu Piešťany žili spomienkami na osobnosť Ľudovíta Wintera, ktorý sa z rodiny Winterovcov najviac zaslúžil o rozvoj kúpeľov i mesta. Zablatenú dedinu sa mu počas 50 rokov podarilo premeniť na svetové kúpele a modernú obec, z ktorej neskôr vzniklo okresné mesto. V sobotu na jednom z diel, ktoré nechal postaviť, Koládovom moste, slávnostne odhalili Winterovu sochu. Počas týždňa sa v seriáli aj o jej vzniku dozvieme viac. Dnes sa však vrátime na koniec 19. storočia. Ľudovítove pôsobenie si Iveta Pospíšilová pripomenula s riaditeľom Balneologického múzea Imricha Wintera Vladimírom Krupom. Najskôr si v interpretácii Richarda Šümeghyho vypočujeme, ako svoje začiatky Ľudovít popísal v knihe Spomienky na Piešťany. 

Piešťany Ľudovíta Wintera - 1. časť
Stiahnuť audio súbor

V budove Kúpeľnej dvorany sídli aj Balneologické múzeum, má tiež reštauračné a spoločenské priestory a slúži aj na ubytovanie zamestnancov kúpeľov na 1. poschodí.

V tohto týždňovom seriáli sa zoznamujeme so životom a dielom rodiny Winterovcov, ktorá v prvej polovici minulého storočia vybudovala piešťanské kúpele a zveľadila samotnú obec, dnešné mesto. Líder premien, Ľudovít Winter, nastúpil na miesto riaditeľa kúpeľov po smrti otca Alexandra, v roku 1909 ako 39-ročný. Nebol však na riadenie vznikajúceho kolosu sám. Viac povedal Ivete Pospíšilovej riaditeľ Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch Vladimír Krupa.

Piešťany Ľudovíta Wintera - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Mestský aj kúpeľný park,  secesné stavby hotela Thermia palace i liečebného domu Irma, kúpeľný dom Pro Patria, socha barlolamača, kúpeľná kaplnka a ďalšie budovy v Piešťanoch dnes pripomínajú Winterovcov.

O zásluhách rodiny Winterovcov pri budovaní Piešťan a ich kúpeľov sa desaťročia nesmelo verejne hovoriť. Dokonca Ľudovítovi vtedajšia komunistická moc zakazovala oficiálne chodiť do kúpeľov, preto sa na ne díval aspoň z južnej polovice Kolonádového mosta. Dožil sa síce uvoľnenia politickej atmosféry v roku 1968, no v piešťanskej nemocnici zomrel tesne pred vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Do nášho seriálu si na mikrofón Ivety Pospíšilovej na túto dnes už opäť verejne známu osobnosť zaspomínala jeho pravnučka Katarína Frátriková.

Piešťany Ľudovíta Wintera - 3. časť
Stiahnuť audio súbor

Kniha Winterových Spomienok na Piešťany vyšla už v rozšírenej reedícii, vydalo ju opäť Balneologické múzeum. Pred jedenástimi rokmi mal premiéru hraný dokument režiséra Dušana Trančíka Optimista, v ktorom sa podarilo priniesť príbeh Ľudovíta Wintera veľmi autentickým a sugestívnym spôsobom.

O Winterovcoch sa dlhé roky nesmelo na verejnosti hovoriť. Ich príbeh začal koncom 80. rokov minulého storočia zviditeľňovať historik a publicista Ján Šípoš v časopise Piešťany. Po roku 1989 sa dostal do expozície Balneologického múzea, pokračoval knihou Spomienky na Piešťany zo zápiskov Ľudovíta Wintera. Do povedomia širokej verejnosti vošiel najmä dokumentárnou drámou Optimista, ktorú nakrútil známy slovenský režisér Dušan Trančík. Mala premiéru v roku 2008 v koprodukcii s vtedajšou Slovenskou televíziou. Film uviedli aj pri príležitosti odhalenia Winterovej sochy v Piešťanoch. Ivete Pospíšilovej Dušan Trančík povedal viac, veď v tomto meste vyrastal a na Ľudovíta sa pamätá.

Piešťany Ľudovíta Wintera - 4. časť
Stiahnuť audio súbor

Grafikovi Petrovi Blaškovičovi, ktorého softvéry používajú aj v hollywoodskych filmových štúdiách, pripadla úloha autora propagačnej grafiky združenia, vrátane návrhu pamätnej medaily či mincí.

V Piešťanoch minulú sobotu pribudlo významné a pôsobivé umelecké dielo. Bronzový Ľudovít Winter sedí na lavičke, na ktorej je dosť miesta aj pre okoloidúceho. Už po odhalení sa socha stala turistickou atrakciou, pri ktorej si mnohí robia fotografie. Iniciátorom jej vytvorenia však išlo v prvom rade o vzdanie úcty a pripomenutie si zásluh Ľudovíta i celej rodiny Winterovcov pri budovaní mesta i kúpeľov. Ivete Pospíšilovej porozprával autor diela, akademický sochár Roman Hrčka aj o tom, ako sa s príbehom Ľudovíta Wintera zoznámil. 

Piešťany Ľudovíta Wintera - 5. časť
Stiahnuť audio súbor

Podľa náčelníka Mestskej polície v Piešťanoch Marcela Mihalika sochu pred prípadnými vandalmi budú strážiť kamery nainštalované vlani na Kolonádovom moste. Už o dva týždne v Piešťanoch slávnostne otvoria kúpeľnú sezónu, isto sa oplatí vycestovať do tohto mesta a pri prechádzke na kúpeľný ostrov si urobiť fotografiu s osobnosťou, ktorá už snáď nikdy nezapadne do zabudnutia.

Autorka a foto: Iveta Pospíšilová

Živé vysielanie
??:??