Storočnica zdravia

Seriál Rádia Regina Západ

Storočnica zdravia

01. 11. 2019 08:13

Náš tohtotýždňový seriál sa začal rodiť 17. septembra. V ten deň sa totiž v záhrade Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, zišli všetci tí, ktorí si chceli pripomenúť sto rokov od jej vzniku. Okrem toho, že tam symbolicky zasadili strom s poetickým názvom ľaliovník, do zeme vložili aj časovú  kapsulu s odkazmi pre budúce generácie. V nej, možno o ďalších sto alebo dvesto rokov, budúci adepti lekárskeho umenia nájdu množstvo historických dokumentov, ale aj symboly medicíny:  fonendoskop, neurologické kladivko  a skalpel. Keď doznel potlesk, Janka Bleyová najskôr oslovila dekana spomínanej fakulty profesora Juraja Šteňa.

Storočnica zdravia 1
Stiahnuť audio súbor

Pri storočnici Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, pod vedením Doc. Vojtecha Ozorovského, vznikla aj zaujímavá publikácia. Tá, naprieč desaťročiami, mapuje udalosti, ktoré najviac ovplyvnili chod fakulty. Historik Matej Gogola, jeden z jej spoluautorov, si v rozhovore s Jankou Bleyovou, aj takto zaspomínal na to, ako sa kniha rodila.

Storočnica zdravia 2
Stiahnuť audio súbor

Neodmysliteľnou súčasťou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského od jej vzniku pred sto rokmi bol Ústav hygieny. Bolo to však v časoch, keď  hygienické pravidlá  a nejaké mikroorganizmy laikom príliš veľa nehovorili. Samozrejme, aj preto mal  ústav vtedy celkom iné poslanie, ako v súčasnosti. V rozhovore s Jankou Bleyovou to zdôraznila  prednostka  Ústavu  prof. Jana Jurkovičová.

Storočnica zdravia 3
Stiahnuť audio súbor

Sto rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, to je množstvo mien, zásadných premien a najmä úspechov. Mnohé z nich prekročili hranice Slovenska, či bývalého Československa. Najdôležitejšie míľniky  však zachytáva rozsiahla publikácia, ktorú Univerzita vydala  pri storočnici spomínanej fakulty. Spoluautor knihy - historik Matej Gogola, ktorého oslovila Janka Bleyová,  sa  napokon pokúsil  vtesnať úspechy univerzitného vzdelávania do tohto veľavravného konštatovania.

Storočnica zdravia 4
Stiahnuť audio súbor

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave má sto rokov. Iba o 5 rokov menej má nestor slovenskej pediatrickej hematológie profesor Ján Čáp. Na túto osobnosť, vďaka ktorej žije, pracuje a má svoje rodiny  veľa bývalých detských pacientov s rakovinovými ochoreniami krvi, upozornila Janku Bleyovú doktorka Aurélia Mojzešová.  Ako v e-maili napísala: „profesor Ján Čáp bol nielen neskonale obetavým lekárom, vynikajúcim šéfom, ale i dobrým človekom. Takmer pred päťdesiatimi rokmi začal tento skromný a nesmierne pracovitý odborník  písať novú históriu liečby detských malignít.“  K týmto slovám uznania sa pridala aj doc. Želmíra Mišíková. No a napokon sa teda všetky tri vybrali do rodinného domu za profesorom Jánom Čápom. Skúste  však z jeho odpovede na otázku, ako dlho vlastne pôsobil v medicíne, vydedukovať správny údaj.

Storočnica zdravia 5
Stiahnuť audio súbor

...a to je  bodka za tohto týždňovým seriálom venovanom nielen storočnici Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ale najmä takým lekárom, akým je aj profesor Ján Čáp.

Od pondelka meníme tému i obsadenie, nahliadneme do pracoviska operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby.
Autor: Janka Bleyová; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??