Zo života závislých

Seriál Rádia Regina Západ

Zo života závislých

17. 01. 2020 08:13

Uprostred panelákov v najväčšej bratislavskej mestskej časti, v Petržalke, už takmer 30 rokov funguje špecializovaná liečebňa pre ľudí závislých od drog, alebo alkoholu. Sanatórium AT pod jednou strechou ponúka chorým ambulantnú, nemocničnú, resocializačnú i terapeutickú starostlivosť. Janka Bleyová bola zvedavá ako to tam funguje. Hoci, ako zdôraznila riaditeľka spomínaného zariadenia  doktorka Jana Žemličková – novinári, ani médiá nemajú šancu narúšať súkromie ľudí, ktorí hľadajú nové rozmery bytia. Čistý život. No, ale Jana Žemličková  sa napokon predsa len ujala úlohy sprievodkyne mojej kolegyne.

Zo života závislých 1
Stiahnuť audio súbor

Sanatórium AT v bratislavskej Petržalke, kde liečia závislosti, to zďaleka nie sú len ambulancie, terapeutické miestnosti, či  takpovediac nemocničné postele. To sú aj športové výkony pacientov a klientov zariadenia. Riaditeľka sanatória doktorka Jana Žemličková sprevádzala Janku Bleyovú.

Zo života závislých 2
Stiahnuť audio súbor

Na Slovensku  alkohol v nadmernom množstve údajne  konzumuje približne  400.000 ľudí. A čo horšie, v jednej z posledných správ  Európskeho školského prieskumu o tabaku, alkohole a iných drogách, boli  slovenskí tínedžeri  v pití alkoholu  nad priemerom rovesníkov z Európy. Východiskom z často neudržateľnej situácie jednotlivca, či rodín je liečba závislosti. Tento týždeň vám ponúkame možnosť nahliadnuť do priestorov špecializovanej liečebne pre závislých ľudí - Sanatória AT v bratislavskej Petržalke. S riaditeľkou spomínaného zariadenia doktorkou Janou Žemličkovou doň aj dnes vstupuje Janka Bleyová.

Zo života závislých 3
Stiahnuť audio súbor

Problém závislostí vôbec nie je na Slovensku neznámym pojmom. Aj preto vo viacerých  mestách fungujú rôzne liečebne, kde sa odborníci chorým  snažia pomáhať na ceste života bez drog.  V špecializovanej liečebni „SANATÓRIU AT“ sa počas jeho existencie, liečilo 564 závislých ľudí, pričom tam evidujú viac ako 3 tisíc sto dispenzarizovaných pacientov. V rozhovore s Jankou Bleyovou sa však riaditeľka spomínaného zariadenia - doktorka Jana Žemličková nahlas zamyslela aj nad tým, v čom je špecifikum ich prístupu v liečbe závislostí.

Zo života závislých 4
Stiahnuť audio súbor

„Boh je možno jeden z nás, možno pútnik, ktorý zas skúša cestu domov nájsť...“ – spievajú pacienti  z bratislavského Sanatória AT v jednej zo svojich pesničiek. Ak by ste pozorne čítali ich texty, pochopili by ste koľko úsilia, vôle, odvahy, sebazapierania, ale i lásky, museli na ceste hľadania života bez drog,  nanovo v sebe oživiť. Dôverne to pozná najmä riaditeľka spomínanej špecializovanej liečebne pre závislosti doktorka Jana Žemličková, s ktorá zariadením sprevádzala Janku Bleyovú.

Zo života závislých 5
Stiahnuť audio súbor

„Mám dlho jasný smer, tak mi prosím ťa ver a kráčaj tiež. Ak chceš na vrchole stáť – musíš riskovať a lásku rozdávať... Myslím si, že verš vyspievaný členmi skupiny Zborci z bratislavského Sanatória AT, je posolstvom nielen pre ľudí závislých od drog, ale vlastne pre nás všetkých. Veď azda za každou zmenou stojí láska a je jedno, či je to láska k životu, alebo ľuďom okolo nás... To bola bodka za seriálom, ktorý pripravila Janka Bleyová...
Seriál na budúci týždeň bude venovaný vode a najmä čistení vody.

Autor: Janka Bleyová; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??