Dominanty: Hlohovecký zámok

Veda, poznanie, vzdelávanie

Dominanty: Hlohovecký zámok

13. 01. 2018 11:33

Tentoraz navštívime vzácnu historickú pamiatku Hlohovca. Hrad vznikol na vysokej riečnej terase nad vážskou nivou a starým riečnym brodom na mieste hradiska, ktoré bolo založené v druhej polovici 9.-teho storočia. Ako kráľovský hrad pod názvom Golgus ho prvýkrát spomína zoborská listina z roku 1113. V jeho vlastníctve sa vystriedali významné šľachtické rody ako Abovci, Ilokovci, Ujlakovci, Thurzovci, Forgáčovci a Erdödyovci. Významný bol Jozef Erdödy, bol to uhorský kancelár a minister, ktorý dal pôvodný románsky palác stredovekého hradu prestavať na súčasný kaštieľ. Zámok dlho chátral a pred dvoma rokmi sa začalo s jeho rekonštrukciou. Mária Babinská sa zhovárala  s archeológom  Jozefom Urminským, riaditeľom Vlastivedného múzea v Hlohovci.    

Dominanty: Hlohovecký zámok
Stiahnuť audio súbor

Ešte pár historických údajov: 1. apríla v roku 1945, na sklonku druhej svetovej vojny, bol zámok vo veľkej miere vyrabovaný. Erdödyovci sa už v tom čase nachádzali na území Rakúska  a potom sa odsťahovali do Švajčiarska. Zámok bol skonfiškovaný, stal sa majetkom štátu. S jeho rekonštrukciou sa začalo v roku 1947 a o rok neskôr sa tam nasťahovali chovanci. Dlhé roky tam bola polepšovňa a neskôr reedukačný ústav.  A ten tu bol do roku 2000. Čiže 15 rokov zámok chátral a pred dvoma rokmi sa začalo s jeho obnovou. Rekonštrukcia samozrejme pokračuje a mesto plánuje do začiatku novembra tohto roka sprístupniť verejnosti tretie nadzemné podlažie zámku. 

Autorka: Mária Babinská; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??