MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Remeslo má zlaté dno - Košikárstvo

Remeslo má zlaté dno - Košikárstvo

Myjavské kopanice sú známe bohatými tradíciami nielen v oblasti folklóru, ale aj remesiel. Desiatky malých osád a usadlostí roztrúsených v hornatom kraji vytvárajú prirodzené prostredie pre ich zachovávanie v jedinečnej podobe.  Jednou z nich je aj Durcova dolina pri Starej Turej v novomestskom okrese, kde žije košikár Ján Zeman. O remesle, ktorému sa venuje viac ako štvrťstoročie sa s ním porozprávala Vlasta Cigánková:  

Remeslo má zlaté dno - Košikárstvo I. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ján Zeman vie o košikárstve toľko, že by o ňom mohol rozprávať celé hodiny. Nielen o samotnej tvorbe, ale aj o početných návštevách košikárov doma i v zahraničí, o výskumoch v Matici slovenskej či Etnografickom ústave SAV. Preštudoval množstvo materiálov a je aj autorom knižky o košikárstve či viacerých príspevkov do odborných publikácií. Vlaste Cigánkovej prezradil, že nezostal len pri tom: 

Remeslo má zlaté dno - Košikárstvo II. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

A možno práve to je dôvod, prečo sa v dnešnej pretechnizovanej dobe zaujíma o košikárstvo a pletenie čoraz viac ľudí. 


Ak ste dobre počúvali, tak isto budete vedieť správne odpovedať na otázku: Čo patrí k starostiam pestovateľov vŕb? Vtáky budujúce na konároch hniezda? Alebo divá zver, ktorá si chce pochutiť na mladých konároch? Odpoveď pošlite na adresu: Rádio Regina, Mýtna ulica č. 1, P.O.Box 55, 817 55, Bratislava 15 – a nezabudnite pripísať heslo REMESLO.  Vašu odpoveď nám môžete napísať aj e-mailom na adresu: remeslo@rtvs.sk. Všetky správne odpovede zaradíme do záverečného žrebovania, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. decembra.

Autorka: Vlasta Cigánková; Ilustr foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame