Veľký piatok v ľudových zvykoch

Veľký piatok v ľudových zvykoch

Veľký piatok alebo po novom „Piatok utrpenia pána“ je zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. V katolíckych kostoloch sa v tento deň ako jediný deň v roku neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Veriaci dodržiavajú prísny pôst a zdržiavajú sa mäsitých pokrmov. Je to deň pokánia a modlitieb.

V mnohých obciach a mestách sa realizujú krížové cesty. Popoludňajšie obrady pozostávajú z bohoslužby slova, modlitby veriacich, poklony pri Svätom kríži a svätého prijímania. Aké ľudové zvyky sa spájajú s Veľkým piatkom? Mária Babinská sa zhovárala s etnologičkou Katarínou Nádaskou.

Veľký piatok v ľudových zvykoch Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Zajtra je Biela sobota, po novom Svätá sobota. V katolíckej cirkvi sa veriaci prichádzajú pokloniť a pomodliť k Božiemu hrobu a ku krížu. Počas dňa nie sú omše, až vo večerných hodinách je Veľkonočná vigília. Počas vigílie cirkev bdie a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie.

Autor: Mária Babinská

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame