Cena Ľudovíta Fullu pre výtvarníčku Danielu Krajčovú

Cena Ľudovíta Fullu pre výtvarníčku Danielu Krajčovú

Knižná tvorba pre deti je oblasť, ktorá  hodnotovo formuje najmladšie publikum a má prinášať to najkvalitnejšie umenie pre ďalšie generácie. Národná CENA ĽUDOVÍTA  FULLU je ocenením vynikajúceho diela alebo doterajšej tvorby, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež. Redaktorka Ivica Ruttkayová na nedávnom  slávnostnom odovzdávaní tejto ceny v Bratislave oslovila jej tohtoročnú laureátku  výtvarníčku Danielu Krajčovú.  

Cena Ľudovíta Fullu pre výtvarníčku Danielu Krajčovú

To bola výtvarníčka Daniela Krajčová, čerstvá nositeľka  národnej CENY ĽUDOVÍTA  FULLU.  Ešte dodávame, že Cenu TROJRUŽA, teda ocenenie literárnej práce pre deti, získal spisovateľ Erik Jakub Groch.

Autorka: Ivica Ruttkayová; Ilustr. foto: TASR