Dymová hora

Dymová hora

Bývanie je drahé – to vieme a keď si uvedomíme hodnotu vlastného bývania, môžeme skonštatovať aj inak: Bývanie je NÁM drahé, vzácne. To je podtitul a doplnenie výstavy Dymová hora, ktorú český umelec Epos 257 minulý rok predstavil v Múzeu hlavného mesta Prahy a teraz ju môžete vidieť v Múzeu mesta Bratislavy. Výstava približuje  život marginalizovanej komunity a približuje širší kontext bezdomovectva, jeho príčin a dôsledkov. O výstave som sa zhováral so Sergejom Károm, ktorý sa už niekoľko rokov venuje téme bezdomovectva v našom hlavnom meste. Najskôr otázka – kto je Epos 257.

Dymová hora
 

Zaujímavý je tiež fakt, ktorý uvádza český autor výstavy, že veľká časť komunity ľudí bez domova, ktorá žila na Dymovej hore, pochádza z východného Slovenska. Všeobecne je v Prahe veľa ľudí bez domova, ktorí pochádzajú zo Slovenskej republiky. Väčšina je už staršieho či stredného veku a patria k ľuďom, ktorí sú na ulici dlhodobo. Ich status je častokrát hodnotený ako chronický a môžeme povedať, že na ulici dožívajú. Títo ľudia sú istým spôsobom pozostatkom našej spoločnej československej histórie. V novom spoločenskom usporiadaní na nich nezostalo miesto, ale zároveň sa z nich stali cudzinci a o to viac sú prehliadaní a vykorenení. Téme nedostupnosti bývania je venovaná inštalácia Bývanie je (nám) drahé, ktorá v Múzeu mesta Bratislavy dopĺňa pražskú výstavu. Prostredníctvom údajov z viacerých výskumov nadväzuje na príbeh Dymovej hory a prináša širší pohľad na problematiku bývania v Bratislave. Zabezpečiť si základnú potrebu bývania je dnes čoraz náročnejšie, ukazuje inštalácia v koncepcii Miriam Kaniokovej a Sergeja Káru a v realizácii grafickej dizajnérky Ľubice Segečovej.

Autor: Marcel Hanáček; Ilustr. foto: BKIS