Alexander Szalontay

Alexander Szalontay

Výstavu, na ktorú vás teraz pozveme do Galérie Jána Koniarka v Trnave by sme mohli nazvať aj takým malým objavom. Akademický maliar Alexander Szalontay bol celý život učiteľom kresby a grafiky na vysokej škole. Výtvarnému umeniu sa venoval len súkromne. Okrem jednej malej výstavy bol širokej verejnosti takmer neznámy. O to radostnejšie bolo stretnutie so stovkami jeho diel, keď ich objavili aj teoretici výtvarného umenia v jeho ateliéri. Bol to totiž prehľad rôznych štýlov a inšpirácií výtvarného umenia 20. storočia.

Výstavu Zásielka si môžete pozrieť v Koppelovej vile galérie až do konca augusta a tvoria ju najmä diela Alexandra Szalontaya zo 60. - 80. rokov. Martin Jurčo sa najprv zhováral s kurátorom výstavy Filipom Krutekom.

Alexander Szalontay

Ak chcete zažiť skutočné umenie a zároveň odhaľovať výtvarné štýly a inšpirácie 20. storočia - ideálnym tipom je výstava Zásielka Alexandra Szalontaya. Až do konca augusta je v Koppelovej vile Galérie Jána Koniarka v Trnave.

 

Autor: Martin Jurčo