Nová monografia teoretika Petra Mikloša

Nová monografia teoretika Petra Mikloša

V Bratislave bola pred pár dňami slávnostne uvedená do života monografia teoretika Petra Mikloša, ktorá má jednoduchý názov Stanislav Harangózo. Akademický maliar Stanislav Harangozó, študoval na Vysokej škole výtvarných umení  v Bratislave u takých legiend slovenského výtvarníctva ako sú  profesor  Dezider Milly,  profesor Vincent Hložník a profesor Orest Dubay. On sám sa popri úspešnej výtvarnej tvorbe roky pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Realizoval rozsiahly súbor monumentálnych maliarskych diel v architektúre, ale najznámejšie sú jeho obrazy, v ktorých maľuje Bratislavu, tak ako ju on sám vníma. Ivica Ruttkayová sa so Stanislavom Horangózom porozprávala aj o jeho vzťahu k Bratislave.

Nová monografia teoretika Petra Mikloša

Redaktorka Ivica Ruttkayová sa stretla  s výtvarníkom a vysokoškolským pedagógom Stanislavom Harangózom v Bratislave na prezentácii novej  monografie o jeho diele, ktorú napísal teoretik Peter Mikloš.

Autorka: Ivica Ruttkayová