Mariánska kaplnka vo Františkánskom kostole v Bratislave

Mariánska kaplnka vo Františkánskom kostole v Bratislave

V nasledujúcich minútach navštívime historicky najstaršiu, dodnes zachovanú sakrálnu stavbu v našom hlavnom meste. Spoznáme  Kostol Zvestovania Pána, čiže Františkánsky kostol, ktorý sa vyníma v centre Bratislavy. Je tam aj pekná Mariánska kaplnka. Aký majú bratia Františkáni vzťah k panne Márii? Na to sa Mária Babinská spýtala pátra Silvestra.

Mariánska kaplnka vo Františkánskom kostole v Bratislave 1

Stále obdivujeme Mariánsku kaplnku vo Františkánskom kostole v Bratislave. Na zemi v zadnej časti kaplnky sú dve náhrobné dosky. Jedna z nich je veľmi vzácna. Mária Babinská oslovila historika a archivára z Univerzity Komenského Juraja Šedivého.

Mariánska kaplnka vo Františkánskom kostole v Bratislave 2

Toľko návšteva Mariánskej kaplnky vo Františkánskom kostole v Bratislave.

Autor: Mária Babinská; Foto: slovakia.travel