Sviatočné pásmo: Svätý otec – Tesár z úzadia

Sviatočné pásmo: Svätý otec – Tesár z úzadia
Sviatočné publicistické pásmo pri príležitosti Mimoriadneho roku Svätého Jozefa, vyhláseného pápežom Františkom v decembri 2020, v ktorom autorka Iveta Pospíšilová hľadá stopy svätého Jozefa v našom okolí – v pomenovaniach škôl, zasväteniach kostolov na západnom Slovensku. Zhovára sa s kňazmi, floristom, historičkou umenia i pedagógmi.

Sviatočné pásmo: Svätý otec – Tesár z úzadia


Autorka: Iveta Pospíšilová