Redaktorka Marta Balážová má 70 rokov

Redaktorka Marta Balážová má 70 rokov

Jej meno poznali najmä žiaci, pretože stála pri vysielaní pre školy. Táto efektívna metóda využitia rozhlasových relácií v slovenčine, matematike i ďalších predmetoch na základnej škole sa osvedčila najmä v 70. a 80. rokoch. Redaktorka Marta Balážová sa podieľala aj na výrobe relácií, ktoré sa vysielali v neskoršom období, ako napríklad Rádio 13. Narodila sa v Brezovej pod Bradlom pred 70 rokmi. Martin Jurčo sa s Martou Balážovou rozprával aj o tom,ako sa do rozhlasu dostala.

Redaktorka Marta Balážová má 70 rokov

Marta Balážová sa narodila pred 70 rokmi v Brezovej pod Bradlom. Dnes napríklad spomína aj na úspešný projekt „Sila halierov – sila ľudskosti“. Projekt pripravili v čase, keď sa z obehu sťahovali 10 a 20 halierové mince. Vo vestibule budovy Slovenského rozhlasu umiestnili sklenú pyramídu, do ktorej návštevníci mohli tieto haliere odovzdávať. Celý výnos venovali  základnej škole pre slabozraké a nevidiace deti. Práve pre ne bolo rozhlasové vysielanie skutočne veľkou pomôckou.

 

Autor a foto: Martin Jurčo