Literárna redaktora Jana Hevešiová jubiluje

Literárna redaktora Jana Hevešiová jubiluje

Jej métou bolo v detstve pracovať ako literárna redaktorka v rozhlase. To sa jej splnilo, rovnako ako jej neskoršia životná méta, oslovovať najmä tých spisovateľov, ktorí sa rozhovoru pred mikrofónom vzpierajú. Náš rozhlasový archív preto obohatila o mnohé hlasy výrazných slovenských autorov. Hovoríme o jubilujúcej redaktorke našej literárnej redakcie Jane Hevešiovej. Narodila sa pred 70 rokmi v Ladzanoch pri Krupine a mladosť už prežila v Bratislave. Od roku 1973 pracuje v rozhlase. Martin Jurčo sa s Janou Hevešiovou porozprával aj o jej stretnutiach s legendárnymi spisovateľmi...

Literárna redaktora Jana Hevešiová jubiluje

Jane Hevešiovej želáme do ďalších dní, nielen pri príprave rozhlasových relácií, veľa zdravia a tvorivého elánu. 

Autor: Martin Jurčo; Ilustr. foto: archív JH