Na rozlúčku s profesorom Jánom Jechom

Na rozlúčku s profesorom Jánom Jechom

Patril k zlatej generácii profesorov, ktorí boli skutočnými odborníkmi vo svojej profesii, vedeli učiť a rovnako vyžadovali vedomosti aj od svojich študentov.

Hovoríme o profesorovi Jánovi Jechovi - nestorovi slovenskej agrotechnickej pedagogiky. Tento rodák spod Dukly prežil celý život v Nitre - a opustil tento svet vo veku 81 rokov. Jeho meno bolo desiatky rokov spojené s Mechanizačnou fakultou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Rovnako bol aj prezidentom Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky. Na profesora Jána Jecha si zaspomíname s Martinom Jurčom.

Na rozlúčku s profesorom Jánom Jechom

S profesorom Jánom Jechom sa verejnosť rozlúčila počas tohto víkendu v Nitre. Významná osobnosť slovenskej agrotechniky nás náhle opustila veku 81 rokov. 

Autor: Martin Jurčo; Ilustr. foto: Pixabay