Kedy sa deti vrátia do škôl?

Kedy sa deti vrátia do škôl?

„Dajme deťom hlas v čase pandémie“, to je výzva rodičov, študentov, ale aj učiteľov, či psychológov. Signatári žiadajú, aby vláda a inštitúcie, ktoré sa podieľajú na príprave epidemiologických opatrení mysleli na to, že vzdelávanie našich detí by malo byť na prvom mieste. Mnohé štúdie hovoria o tom, že sociálna izolácia počas pandémie zhoršuje mentálne zdravie detí a zvyšuje riziko vzniku depresie. Kedy žiaci 2. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl opäť zasadnú do školských lavíc? Mária Babinská bola najskôr zvedavá na názor siedmačky Viktórie z Bratislavy.

Kedy sa deti vrátia do škôl?

V súvislosti s návratom detí do škôl sa práve dnes stretne vedenie ministerstva školstva s epidemiológmi. Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Z domu sa učia aj študenti stredných škôl. Výnimku majú len deti v materských školách a žiaci prvého stupňa základných škôl, tí chodia do školy. Najnovšie sa rozhodlo, že do školy môžu ísť aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, a to v malých skupinách, ktorá sa skladá z maximálne piatich žiakov a pedagóga.

Autorka: Mária Babinská, Foto: myslovakia.sk