Sčítanie obyvateľov Slovenska

Sčítanie obyvateľov Slovenska

V tomto utorkovom čase vás pravidelne informujeme o sčítaní obyvateľov Slovenska, ktoré bude vo februári a v marci tohto roku.

Hovoríme o jednotlivých otázkach v dotazníku, ktorý budeme vypĺňať elektronicky.

Dnes upriamime pozornosť na otázku o národnosti, ktorá má historicky v dotazníku sčítania svoje pevné miesto a ktorá práve v tomto roku bude obohatená ďalšou podotázkou.

Marcele Jedinákovej viac povedala hovorkyňa pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder.

Sčítanie obyvateľov Slovenska

Formulár ponúka uviesť aj národnosť, ktorá nie je ponúkaná v ponukovom liste dotazníka, preto podľa potreby môžeme uviesť akúkoľvek ďalšiu národnosť.

Autorka: Marcela Jedináková