Spoločenstvo evanjelických žien

Spoločenstvo evanjelických žien

Prichádzajúce veľkonočné dni sú najvýznamnejším sviatkom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. K súčasným aktivitám tejto cirkvi výrazne prispieva aj  Spoločenstvo evanjelických žien. Aj v situácii pandémie spoločenstvo stále oslovuje ženy a podporuje ich v aktuálnych životných situáciách, ktoré zvlášť dnes nie sú jednoduché. V programe sú rôzne aktivity – odborné semináre, biblické vzdelávanie, či čitateľský klub, ale aj možnosť hovoriť o vážnych životných krízach a ich riešeniach. Ivica Ruttkayová sa porozprávala s predsedníčkou spoločenstva farárkou Evou Oslíkovou z Modry.

Spoločenstvo evanjelických žien

S predsedníčkou Spoločenstva evanjelických žien evanjelickou farárkou Evou Oslíkovou z Modry sa porozprávala redaktorka Ivica Ruttkayová. Pripomenieme, že v online priestore sa bude konať v rámci aktivít Spoločenstva evanjelických žien 10.4. online seminár s témou VO VÍRE CHAOSU – AKO ZVLÁDNUŤ ROZVOD.

Autor: Ivica Ruttkayová, Foto: myslovakia.sk