Hasiči v Brestovci

Hasiči v Brestovci

Dobrovoľní hasiči patria dodnes na celom Slovensku k najdôležitejším organizáciám v mestách a obciach. Byť hasičom bolo v minulosti cťou a poslaním a táto myšlienka pretrváva v mnohých hasičských zboroch dodnes. 

Tak ako v obci Brestovec v okrese Komárno, kde miestny hasičský zbor oslávil už 135 rokov svojej existencie.

Históriu hasičstva v obci pripomína unikátna pamiatka stojaca na čestnom mieste v strede obce, súčasnosť zasa najmodernejšia technika nachádzajúca sa v neďalekej požiarnej zbrojnici.

Tatiane Šuškovej oba póly existencie dobrovoľného hasičského zboru v Brestovci predstavil jeho vedúci Attila Györi.

Hasiči v Brestovci

Attila Györi začal ako hasič ako dorastenec a dnes je v zbore 35 rokov. Hasičský dobrovoľný zbor v Brestovci  patrí k najaktívnejším združeniam v obci a po vzore starších nie je v radoch hasičov núdza o nových záujemcov.

Mladí hasiči vo veku 8-15 rokov  združení do skupiny Plameň, rovnako ako ich dospelí kolegovia úspešne reprezentujú obec Brestovec na rôznych súťažiach dobrovoľných hasičských združení Slovenska. A po pandémii sú mladí aj starší hasiči z Brestovca - tak ako správni hasiči – vždy pripravení - pokračovať v zasahovaní tam kde treba, ale aj v reprezentácii obce v hasičskom športe.

Autor: Tatiana Šušková, Foto: TASR