Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Národná koncepcia prevencie a ukončovania bezdomovectva

Národná koncepcia prevencie a ukončovania bezdomovectva

Na Slovensku žijú stovky ľudí bez strechy nad hlavou a v ich neľahkej situácii sú v čase pandémie vystavovaní ďalším rizikám. Trpia počestnými zdravotnými aj psychickými problémami, nemajú prístup k základnej hygiene či zdravotnej starostlivosti a tento sociálny problém nebol doteraz systémovo riešený.

Zmeniť by to mal strategický dokument Národná koncepcia prevencie a ukončovania bezdomovectva, ktorú pripravuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny.

Organizácie pracujúce s touto skupinou privítali nielen túto aktivitu, ale aj možnosť získať  finančné prostriedky z výzvy rezortu s názvom Dostupné bývanie s prvkami Housing first.  Tatiane Šuškovej povedala viac hovorkyňa ministerstva Eva Rovenská. 

Národná koncepcia prevencie a ukončovania bezdomovectva Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Všetkými podporenými projektmi, ktorých bolo 18, sa vytvára aj priestor pre dôkladný zber dát o ľuďoch bez domova, ale mali by byť aj významným nástrojom „scitlivovania“ verejnosti k problematike bezdomovectva.

Autor: Tatiana Šušková, Foto: myslovakia.sk