Nekrológ – jazykovedec Ábel Kráľ

Nekrológ – jazykovedec Ábel Kráľ

Vo veku 90 rokov zomrel 12. mája v Bratislave jazykovedec Ábel Kráľ.  Jeho najdôležitejším dielom je vytvorenie kodifikačnej príručky Pravidlá slovenskej výslovnosti. Študoval slovenčinu a ruštinu na Univerzite Komenského v Bratislave. Dlhé roky pôsobil ako pedagóg v oblasti fonetiky a fonológie – teda zvukovej stránky jazyka a správnej výslovnosti. Ako odborník pracoval v Slovenskej akadémii vied a pôsobil aj v zahraničí – napríklad v Kolíne nad Rýnom či Bonne. Práve dnes sa na Cintoríne Ružinov s Ábelom Kráľom lúčia jeho blízki a verejnosť. Tohto významného jazykovedca nám teraz priblíži Martin Jurčo.

Nekrológ – jazykovedec Ábel Kráľ Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pripomeňme ešte, že Ábel Kráľ bol v 90. rokoch slovenským veľvyslancom vo Švajčiarsku. Potom sa vrátil k lingvistike. Od roku 1998 bol vedúcim Katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr niekoľko rokov pôsobil aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Autor: Martin Jurčo

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame