Dejiny.sk: Menová reforma v ČSR 1953

Dejiny.sk: Menová reforma v ČSR 1953

Menová reforma 1953

Pojem - menová reforma - vyvoláva negatívne pocity až strach. Je to vždy veľmi nepopulárne opatrenie, ktoré de facto okradne obyvateľstvo o hotovosť a aj úspory. V histórii Československa poznáme tri takéto reformy. Prvá bola v roku 1919, druhá v roku 1945. Obidve ale zásadne prispeli k stabilizácii československej meny. Obidve riešili ťažké dedičstvo predchádzajúcich vojnových rokov a umožnili priaznivé naštartovanie hospodárstva.

To je citát z úvody knihy „Veľká peňažná lúpež v Československu 1953“ . A ako to bolo s tou treťou menovou reformou, ktorú vyhlásil štát 1.júna 1953? Vtedajšia vládnuca garnitúra ju cudne označila iba za peňažnú reformu. Dnes sa v našej rozhlasovej historickej revue Dejiny.sk pokúsime objasniť nielen okolnosti, ktoré predchádzali tejto menovej reforme, ale aj to, či takýto radikálny zásah bol vtedy opodstatnený, aké to malo dopady na hospodárstvo a ako na to vtedy reagovalo obyvateľstvo.

Hostia: Viliam Páleník, Branislav Kinčok
Moderátori, redaktori: Peter Turčík a Robert Kotian

Počúvajte v piatok po 22:00

ĎALŠÍCH 320 TÉM NÁJDETE TU: " Dejiny.sk ".

Autori: Peter Turčík, Róbert Kotian,

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame