Dejiny.sk: Poľské povstanie 1863

Dejiny.sk: Poľské povstanie 1863

Poľské povstanie v roku 1863

Po zničení starej Poľskej republiky na konci 18. storočia, sa jej obyvatelia ocitli v pre nich ich úplne neznámom svete. Nedobrovoľne sa museli podriadiť cárskemu Rusku, Prusku a Rakúskej monarchii. Politická smrť Rzeczpospolitej, ako znelo jedno zo zaužívaných pomenovaní 1.poľskej republiky, ktorá existoval dve storočia, mala vážne dôsledky. Skúsenosť nasledujúcich piatich generácií Poliakov mala podobu cudzej nadvlády a politického útlaku. Prestala existovať spoločná národná ekonomika či spoločné sociálne štruktúry. V jednej náboženskej metafore, ktorú milovali poľskí romantickí básnici, bolo Poľsko ukrižované a jeho telo uložené do hrobky, kde čakalo na vzkriesenie. A o to vzkriesenie sa fakticky pokúšala každá jedna generácia. Ozbrojený odpor Poliakov – najmä proti ruskému záboru, sa stal až vzorovým príkladom neutíchajúceho vlastenectva na európskom kontinente. Jedným z nich bolo aj povstanie v roku 1863.

autori/moderátori: Róbert Kotian; Peter Turčík
hostia/respondenti: Daniela Kodajová a Oliver Zajac

Počúvajte v piatok po 22:00

ĎALŠÍCH VYŠE 300 TÉM NÁJDETE TU: "Dejiny.sk".

Autor: Peter Turčík, Róbert Kotian,

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame