Tour de France 2022
Tour de France 2022

Sovietsky zväz Michaila Gorbačova

Sovietsky zväz Michaila Gorbačova

Sovietsky zväz Michaila Gorbačova

Toto pokračovanie rozhlasovej historickej revue začneme citáciou z knihy Martina Maliu – Sovietska tragédia - Dejiny socializmu v Rusku 1917 až 1991: „Po osemnástich rokoch umierneného stalinizmu Brežneva, Kosygina a Suslova spôsobili štrukturálne neduhy sovietskeho režimu to, že prichádza na scénu opäť reformný komunizmus. Tým, na ktorého padla úloha hlavného manažéra zásadných zmien bol Michail Gorbačov. Muž, ktorého väčšina pozorovateľov na Západe i Východe, považovala za vyvoleného osudom, takmer za zázrak. A na ktorom mal závisieť začiatok a úspešný výsledok tohto procesu.“ A Martin Malia ešte dodáva: „Lenže personifikovať zložitý chod dejín do „dobrého človeka “ Gorbačova je rovnaké zjednodušovanie ako personifikovať tridsiate roky 20.storočia do osoby „zloducha“ Stalina. Posledného generálneho tajomníka Komunistickej strany Sovietskeho zväzu je nevyhnutné – rovnako ako toho prvého - dať do kontextu jeho doby.“ Z tohto citátu vyplýva, že v rámci nášho minicyklu Retrográdnych dejín Ruska resp. Sovietskeho zväzu sa pokúsime analyzovať éru Michaila Gorbačova , muža, ktorý sa pokúsil zreformovať nereformovateľné.

autori/moderátori: Róbert Kotian; Peter Turčík
hostia/respondenti: Grigorij Mesežnikov, Samuel Abrahám

Počúvajte v piatok po 22:00

Vyše 200 ďalších tém nájdete tu: "Dejiny.sk".

Autor: Peter Turčík, Róbert Kotian, foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame