Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Čomu čelia naše rieky?

Čomu čelia naše rieky?

V posledných rokoch vnímame veľmi citlivo zmenu klímy, rôzne formy znečistenia, výrub stromov aj kvalitu potravín. Menej už enviromentálne ohrozenia, ktoré sa týkajú našich potokov a riek. Tie verejnosť skôr vníma ako hrozbu  najmä v prípade povodní.. Odborníci však upozorňujú, že riečne ekosystémy, ich zachovalosť a čistota čelia veľkému náporu negatívnych vplyvov ľudí . Jedným z biologických prvkov kvality ekologického stavu sú rybie spoločenstvá.  Hanu Michalčíkovú zaujímalo, ako sa postupne menila situácia na Dunaji. Oslovila preto profesora Vladimíra Kováča z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Čomu čelia naše rieky? 1

Riečne ekosystémy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho vlastného životného prostredia a ich zachovalosť a čistota majú priamy vplyv na náš zdravotný stav, na kvalitu nášho života. Medzi najväčšie hrozby patria popri nových formách znečistenia najmä hydromorfologické úpravy tokov.

Len pred malou chvíľou sme hovorili o tom, aký vplyv majú zachovalé a zdravé riečne ekosystémy na kvalitu nášho života. Popri formách znečistenia vodných tokov je v súčasnosti aktuálnou hrozbou aj stavba malých vodných elektrární. V súčasnosti je po nich veľký dopyt keďže ide o obnoviteľný zdroj energie. Hanu Michalčíkovú zaujímalo, čo teda znepokojuje vedcov, čo považujú za vážny zásah do rieky? A pýtala sa opäť profesora Vladimíra Kováča z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Čomu čelia naše rieky? 2

Enviromentálne ohrozenia , ktoré sa týkajú našich potokov a riek sú vážnou celospoločenskou hrozbou. Naše rieky čelia azda ešte väčšiemu náporu negatívnych vplyvov ľudskej činnosti ako lesy. Medzi najväčšie hrozby, ako sme počuli od profesora Vladimíra Kováča z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského , patria popri formách znečistenia aj hydromorfologické úpravy tokov.

Autor: Hana Michalčíková, Foto: myslovakia.sk