Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

V Trnave majú novú školu pre autistické deti

V Trnave majú novú školu pre autistické deti

Celkom novú základnú školu pre žiakov s autizmom otvorili v Trnave. Je súčasťou komplexu špeciálneho školstva na sídlisku Prednádražie. Školu môžu navštevovať deti s autizmom alebo ďalšími vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia. Od bežných základných škôl sa škola pre autistov odlišuje hlavne malým počtom žiakov v triedach, čo umožňuje pedagógom intenzívne sa venovať každému jednému žiakovi.

Martinovi Jurčovi povedala viac riaditeľka tejto školy Katarína Machovičová.

V Trnave majú novú školu pre autistické deti Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ako odznelo aj na otvorení školy pre autistické deti v Trnave - v budúcnosti by mala byť plnoformátovou školou so všetkými ročníkmi. Učebný plán má škola rozšírený o rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností a rozvíjanie grafomotorických zručností a písania.

Autor: Martin Jurčo, Foto: myslovakia.sk