Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Matej Badin sa stal víťazom národného kola mladých inovátorov Falling Walls Lab Slovakia

Matej Badin sa stal víťazom národného kola mladých inovátorov Falling Walls Lab Slovakia

Národné kolo projektu pre mladých inovátorov z rôznych vedeckých oblastí Falling Walls Lab Slovakia bolo koncom septembra online formou. Porota bola zložená z vedcov a odborníkov, ktorí posudzovali inovatívnosť nápadu, jeho potenciálny dopad a formu prezentácie. Súťažiaci mali 3 minúty na to, aby odprezentovali svoj výskum. Víťazom sa stal študent 3-ho ročníka doktorandského štúdia Matej Badin z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Mária Babinská sa ho spýtala, čo ho motivovalo, aby sa zapojil do tejto súťaže. 

Matej Badin sa stal víťazom národného kola mladých inovátorov Falling Walls Lab Slovakia Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Doktorand Matej Badin bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom finále kategórie „Emerging Talents“ medzi 100 účastníkmi z celého sveta. Podujatie bude online. Víťaz získa ocenenie a možnosť prezentovať svoj príspevok na hlavnom pódiu konferencie, ktorá bude 7. novembra v Berlíne.

Autor: Mária Babinská, Foto: myslovakia.sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame