Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Detská Univerzita Komenského

Detská Univerzita Komenského

Jedna z exkurzií tohtoročnej Detskej Univerzity Komenského bola aj u nás v Rádiu Regina Západ. Študenti navštívili budovu obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu, poobzerali sa zvonka a poriadne aj zvnútra. Na prehliadku budovy ich pozval Ľuboš Kasala. Na exkurzii bola aj redaktorka Štefánia Turyová.

Detská Univerzita Komenského - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Súčasťou jubilejného dvadsiateho ročníka Detskej Univerzity Komenského bolo aj Rádio Regina Západ. Z mladých študentov sa aspoň na chvíľu stali redaktori a moderátori pod vedením Zuzany Jurigovej Kaprálikovej a Štefánie Turyovej. Čo poviete, budú to budúci rozhlasáci? Vypočujte si dopravný servis a zelenú vlnu v podaní mladých študentov.

Detská Univerzita Komenského - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Opäť sa vraciame k 12. júlu 2022, kedy sme v našej rozhlasovej pyramíde privítali študentov 20. ročníka DUK. Počas predpoludňajšieho programu, okrem exkurzie v živom vysielaní Rádia Regina Západ a exkurzie útrobami budovy Slovenského rozhlasu, mali deti možnosť na vlastnej koži zažiť rôzne činnosti, ktoré súvisia s prácou v rozhlase. Popoludňajšiu besedu o rôznych rozhlasových profesiách moderovala intendantka RRZ Mária Grebeňová-Laczová.

Detská Univerzita Komenského - III. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Poslaním Detskej Univerzity Komenského je poskytnúť možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostí detí, predovšetkým vo veku 9 až 14 rokov. V stredu, minulý týždeň bola slávnostná promócia študentov 20. ročníka spojená s udeľovaním diplomov. Denné štúdium navštevovalo 306 študentov, vrátane dvadsiatich ukrajinských detí. Slávnostne promovaní boli študenti, ktorí absolvovali aspoň 6 z 9 prednášok. V Aule Univerzity Komenského bola aj Mária Babinská.

Detská Univerzita Komenského - IV. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Detská univerzita Komenského vznikla z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru. Tento rok to bol už jubilejný, 20.-ty ročník. Štúdium prebieha počas letných mesiacov v júli a v auguste, tentoraz z dôvodu rekonštrukcie Arény sa náhradným divadelným priestorom stalo Radošinské naivné divadlo. Hlavný program tvorili prednášky vysokoškolských pedagógov, každú stredu v týždennom intervale. Spolu odznelo 9 prednášok. Napríklad téma:  Prečo a ako vznikol vesmír, hviezdy a planéty alebo  Prečo budú vlaky lietať, Prečo niektoré slová inak píšeme a inak vyslovujeme alebo úplne posledná prednáška minulý týždeň bola: Prečo treba skúmať divorastúce rastliny. Mária Babinská sa pozhovárala s Jurajom Kukurom.

Detská Univerzita Komenského - V. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Detská Univerzita Komenského bola v rámci Európskej únie zaradená medzi vzorové detské univerzity Európy popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame