Športová televízia
Športová televízia

Riešenie sporov mimosúdnou cestou

Riešenie sporov mimosúdnou cestou

Svet by bol nádherný, ak by v ňom všetko fungovalo hladko, bez konfliktov, sporov či hádok.  Žiaľ, tak to nikde na svete nie je. V mnohých prípadoch existuje  však aj iná možnosť, ako sa vyhnúť súdnym konaniam. A práve tej sa budeme počas týždňa venovať v našich dobrých radách. Slovo má Janka Bleyová a JUDr. František Kutlík predseda Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov.

Riešenie sporov mimosúdnou cestou - 1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V prípade, že sa niekto pri riešení problému, obráti o pomoc na mediátora, zákon vyžaduje, aby obe strany spísali  dohodu o začatí mediácie.

Na stránke Ministerstva spravodlivosti nájdete viac ako 1 800 mediátorov, ktorí sú pripravení pomôcť v rôznych konfliktných situáciách, sporoch či nedorozumeniach. Janka Bleyová sa s Františkom Kutlíkom, predsedom Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, zamerali na rodinnú mediáciu.

Riešenie sporov mimosúdnou cestou - 2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Manažéri v USA, podľa štatistiky Amerického centra pre štúdium práce, venujú denne okolo   20 až  25 % z pracovného času  riešením konfliktov na pracovisku. My síce takúto štatistiku nemáme, ale isté je, že situácia ani na  našich  pracoviskách nie je vždy bezproblémová.  S Františkom Kutlíkom, predsedom Slovenského  inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, sa  pracovnej mediácii venuje Janka Bleyová.

Riešenie sporov mimosúdnou cestou - 3. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V súvislosti s mimosúdnym riešením konfliktov a sporov, sme už hovorili o rodinnej a pracovnej  mediacii. Dnes budú mať sólo spotrebitelia. Kým však dám slovo Františkovi Kutlíkovi, predsedovi Slovenského  inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, a Janke Bleyovej – aspoň  jeden veľavravný údaj: v krajinách Európskej únie  len 12% spotrebiteľov  pozná svoje základné práva.

Riešenie sporov mimosúdnou cestou - 4. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Zákon o mediácii sa stal súčasťou nášho právneho poriadku až v roku 2004. Ako sme už spomínali,  mediácia môže pomôcť riešiť konfliktné a problémové situácie v rôznych sférach nášho života. Jej význam však v posledných rokoch zaznamenali najmä v zdravotníctve. Nespokojní pacienti i nespokojní zdravotníci – a to je už parketa pre profesionálneho mediátora Františka Kutlíka, predsedu Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov v rozhovore s Jankou Bleyovou.

Riešenie sporov mimosúdnou cestou - 5. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

S Jankou Bleyovou a s profesionálnym mediátorom JUDr. Františkom Kutlíkom sme tento týždeň  hovorili o rôznych podobách mediácie. 

Autorka: Janka Bleyová; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame