Sója - strategická potravina?

Sója - strategická potravina?

Sója je pomerne dosť diskutovaná potravina, aj plodina. Čoraz viac sa pestuje aj u nás a mnohí pestovatelia ju zaraďujú dokonca k strategickým plodinám. Naši pestovatelia sa pritom zameriavajú najmä na pestovanie geneticky modifikovanej sóje. Viac zistila Jana Obrancová.

Sója - strategická potravina?

Sója sa využíva v ľudskej výžive, ale aj na skrmovanie zvierat. Do Európskej únie jej veľa dovážame, aj preto sa Európa, a rovnako aj našich pestovatelia, snažia nielen plochy, ale aj hektárové výnosy čo najviac zvýšiť.

Autor: Jana Obrancová