Letná škola slovenčiny

Regionálna publicistika

Letná škola slovenčiny

22. 08. 2016 10:35

Náš jazyk je pre cudzincov atraktívny.

Keď ste počas leta prechádzali pri nábreží Dunaja popod otvorené okná budovy Filozofickej fakulty UK, mohli ste začuť slovenčinu v rôznych podobách. S preťahovanými hláskami, bez výrazného r či ľ, občas s drobnými jazykovými skomoleninami, ale aj v takej ľubozvučnej podobe, že by ste vôbec nehádali, že hovoriaci nie je rodený Slovák. Univerzita Komenského aj tento rok privítala na Letnej škole slovenského jazyka a kultúry študentov z celého sveta. A aj keď je učenie sa cudzieho jazyka naozaj seriózna činnosť, ako povedal Tatiane Šuškovej lektor Peter Jílek, prináša aj mnohé úsmevné situácie.

Letná škola slovenčiny - 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Na jednej strane katedry vysokoškolskí pedagógovia a lektori, na jej druhej strane zahraniční slovakisti a slavisti, študenti na zahraničných univerzitách, kultúrni pracovníci, prekladatelia, lektori - ľudia z celého sveta. Pred slávnostným programom ukončenia tohto ročníka Letnej školy slovenčiny a kultúry, ktorý pripravovali samotní študenti, zavítala Tatiana Šušková medzi „divadelníkov".

Letná škola slovenčiny - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Tak čo poviete? Počuť verše Janka Kráľa z úst ľudí z celého sveta? Dodáva to trochu hrdosti aj nám, že aj jazyk takej malej krajiny, akou Slovensko je, dokáže byť pre cudzincov atraktívny.

Autorka: Tatiana Šušková Ilust. foto: robarmstrong2

Živé vysielanie
??:??