Vzácnu lokalitu chránia aj kozy

Vzácnu lokalitu chránia aj kozy

Devínska Kobyla, časté miesto víkendových výletov Bratislavčanov, je národnou prírodnou rezerváciou a súčasťou siete chránených území európskeho významu Natura 2000. Od roku 2013 sa na nej, ako na území európskeho významu so vzácnym a unikátnym biotopom, obnovujú tradičné lúky. A viete, kto má na tom najväčšiu zásluhu? Kozy. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) realizuje totiž na tomto území od roku 2013 projekt obnovy tradičnej pastvy. Za „živými kosačkami" sa do Waitovho lomu Tatiana Šušková vybrala so Žofiou Filagovou a Andreou Froncovou.

Vzácnu lokalitu chránia aj kozy - 1. časť

Aj keď sú hospodárske zvieratá v mestách skôr raritou a atrakciou, kozy na Devínskej Kolibe sa od roku 2013 stali súčasťou koloritu tejto lokality. Bratislavské regionálne ochranárske združenie realizuje na tomto chránenom území projekt obnovy tradičnej pastvy, aby pomohlo udržaniu vzácnych biotopov európskeho významu. Tatiane Šuškovej viac povedali Žofia Filagová a Tatiana Šušková z tejto ochranárskej organizácie.

Vzácnu lokalitu chránia aj kozy - 2. časť

Autorka: Tatiana Šušková Ilust. foto: peritas