Odovzdávali ocenenia Srdce na dlani

Odovzdávali ocenenia Srdce na dlani

V Koncertnej sieni Dvorana Vysokej školy múzických umení sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov už po ôsmy krát milá slávnosť. Odovzdávanie ocenení Srdce na dlani. Atmosféru podujatia nám priblíži Tatiana Šušková, ktorá najskôr oslovila Michaelu Bagalovú z Bratislavského dobrovoľníckeho centra. 

Odovzdávali ocenenia Srdce na dlani

Dokazujú to každý rok pribúdajúce počty dobrovoľníkov vo všetkých vekových kategóriách a z roka na rok stále ťažšie rozhodovanie poroty Bratislavského dobrovoľníckeho centra, pretože Srdce na dlani si zaslúži každý kto má naopak srdce na pravom mieste a chce a je ochotný pomáhať druhým.
 

Autorka: Tatiana Šušková; Ilustr. foto: TASR