Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva

Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva

Vlastniť pôdu vždy znamenalo byť zabezpečený. Aj dnes majú pozemky stále veľkú hodnotu, preto sa ľudia obávajú, aby ich projekt pozemkových úprav, o pôdu nepripravil. Aká je situácia na Slovensku, čo sa rozdrobenosti pozemkov týka? Na to sa Marcela Jedináková opýtala advokáta, ktorý sa špecializuje práve na pozemkové úpravy, Mariána Haršányho zo Slovenskej advokátskej komory.

Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva

Pozemkové úpravy by mali pomôcť lepšiemu a efektívnejšiemu využitiu pôdy napríklad aj v prípadoch, kde je zložité pôdu majetkovo vysporiadať.


Autorka: Marcela Jedináková; Ilustr. foto: Ľuboš Houška