Myjava bude mať nový územný plán

Myjava bude mať nový územný plán

Myjava má nový územný plán. Jeden z najdôležitejších dokumentov mesta obsahuje takmer 70 zmien a doplnkov, ktoré na nasledujúce roky významne ovplyvnia vzhľad i funkčné využitie mesta. Ide najmä o vyčlenenie lokalít vhodných na výstavbu, keďže mestu dlhodobo chýbajú takéto pozemky nielen v centrálnej časti, ale aj na kopaniciach, ktoré sú súčasťou mesta. Niektoré zmeny v územnom pláne sa však nestretli so súhlasom obyvateľov. Téme sa venuje Vlasta Cigánková:  

Myjava bude mať nový územný plán

Územný plán je záväzným dokumentom pre územné rozhodovanie a je podmienkou pre poskytnutie prostriedkov verejných rozpočtov na uskutočnenie zmien na území mesta či obce.

Autorka: Vlasta Cigánková; Ilustr. foto: TASR