Ako technika pomáha mestskej polícii v Považskej Bystrici

Ako technika pomáha mestskej polícii v Považskej Bystrici

Mestská polícia v Považskej Bystrici pri svojej činnosti využíva nielen kamerový, ale aj satelitný, teda GPS systém. Ten majú už približne rok nainštalovaný v troch motorových vozidlách a „spoločníka“ robí aj peším hliadkam. Ľubica Bôtošová sa o tejto technickej vymoženosti zhovárala s náčelníkom mestskej polície Jurajom Lieskovským. Ako teda presne funguje?  

Ako technika pomáha mestskej polícii v Považskej Bystrici

Jeho cieľom je zvýšiť bezpečnosť príslušníkov mestskej polície a tiež zabezpečiť efektívnosť vysielania hliadok na základe podnetov a oznámení od občanov.

Autorka: Ľubica Bôtošová; Ilustr. foto: TASR