Deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia otvorenie škôl

Deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia otvorenie škôl

Po takmer troch mesiacoch sa do škôl opäť vrátili deti a ich učitelia. Na rozdiel od iných škôl sa žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami otvorili triedy všetkých ročníkov špeciálnych škôl. Napriek tomu, že práve tieto deti majú problémy s dištančným vzdelávaním, mnoho rodičov ich do školy neposlalo. Ostatné však znovuotvorenie školy potešilo. V Myjave nahrávala Vlasta Cigánková:

Deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia otvorenie škôl

 

Autorka: Vlasta Cigánková; Ilustr. foto: TASR