Hospodárenie mesta Prievidza

Hospodárenie mesta Prievidza

Väčšina samospráv v polovici kalendárneho roka prichádza s výsledkami hospodárenia. Medzi také mesta patrí i Prievidza. Na júnovom mestskom zastupiteľstve bol predložený záverečný účet mesta za rok 2019 a to s prebytkom. Zároveň sa hovorilo aj o zadĺženosti mesta na jedného obyvateľa. Viac povedal Lukášovi Števíkovi vedúci ekonomického odboru Metského úradu v Prievidzi Marián Bielický.

Hospodárenie mesta Prievidza

Pre väčšinu obyvateľov nie sú podstatné čísla, ale fakty, ktoré dokazujú správne investovanie do rozvoja mesta. V oblasti sociálnych veci, školstva, športu, rozvoja infraštruktúry, ale i kultúry. Či sa to skutočne mestu podarilo, vedia najlepšie zhodnotiť jeho obyvatelia.

Autor: Lukáš Števík; Ilustr. foto: TASR