Naše divadlo v Ivanke pri Dunaji

Naše divadlo v Ivanke pri Dunaji

 V 80. rokoch bol najväčším ochotníckym divadelným súborom na Slovensku. A aj keď medzitým mali niekoľko prestávok – zhruba pred desiatimi rokmi divadlo oživili a hrajú s plným dychom. Hovoríme o Našom divadle v Ivanke pri Dunaji.
Tradícia tohto divadla siaha ešte od konca 19. storočia, a dnes majú veľmi zaujímavý repertoár. Ich domácou scénou je tamojšia osvetová beseda. S dvomi členkami tohto súboru – režisérkou Lenou Košickou a herečkou Evou Kliskou sa rozprával Martin Jurčo.

Naše divadlo v Ivanke pri Dunaji 1

Dnes vám predstavujeme Naše divadlo v Ivanke pri Dunaji. Založené bolo v roku 1893 a najsilnejšie obdobie zažívali v 80. rokoch, keď boli najväčším ochotníckym súborom na Slovensku. Už sme hovorili ako vznikli pred niekoľkými rokmi nanovo a čo majú v repertoári.
S režisérkou Lenou Košickou a herečkou Evou Kliskou sa rozprával Martin Jurčo aj o tom, kde ich najbližšie môžete vidieť a čo pripravujú. Ešte predsa len jeden návrat do minulosti.

Naše divadlo v Ivanke pri Dunaji 2

Takže držme Nášmu divadlu v Ivanke pri Dunaji palce – nech im najbližšia premiéra vyjde. A ak aj vy budete chcieť vidieť skutočne zanietených ochotníkov, zájdite na niektoré z ich predstavení. Ich program nájdete na internete.

Autor: Martin Jurčo