Odvodňovací kanál má pomôcť pred vytápaním cintorína

Odvodňovací kanál má pomôcť pred vytápaním cintorína

Mestský cintorín v Zlatých Moravciach sa toto leto musel vysporiadať s problémami, ktoré na hroboch spôsobili prívalové dažde. Nárazová voda stekala z vedľajšieho kukuričného poľa cez záhrady až na cintorín. Voda a nánosy blata zaplavili a pošpinili hroby najmä v dolnej časti cintorína. Mesto hroby očistilo, a začalo realizovať vodozádržný projekt v novej časti cintorína, aby sa podobné situácie neopakovali. Ako sa im to darí, zisťovala Táňa Záhoráková.

Odvodňovací kanál má pomôcť pred vytápaním cintorína

Mestský cintorín v Zlatých Moravciach dali do prevádzky pred viac ako 100 rokmi. Na cintoríne sa nachádza aj pomník Janka Kráľa, významného štúrovského básnika, ktorý tu bol pôvodne pochovaný.

Autorka: Táňa Záhoráková