Vodozádržné opatrenia v Prievidzi

Vodozádržné opatrenia v Prievidzi

Samospráva Prievidze má záujem zmierniť klimatické dosahy, ako i zabrániť prehrievaniu Námestia slobody. Dosiahnuť to chce vybudovaním vodozádržných opatrení. Na projekt bude žiadať financie z fondov Európskej únie. Viac k projektu povedal Lukášoví Števíkovi vedúci referátu pre projekty a investície mesta Ivan Benca.

Vodozádržné opatrenia v Prievidzi

Financie na vybudovanie vodozádržných opatrení chce radnica žiadať z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Autor: Marcela Jednináková