V Skalici odhalili pamätnú tabuľu Vladimírovi Ruskovi

V Skalici odhalili pamätnú tabuľu Vladimírovi Ruskovi

V Skalici si uctili svojho rodáka, významného slovenského rozhlasového režiséra, dramaturga, scenáristu a pedagóga Vladimíra Ruska, ktorý nás opustil na sklonku minulého roka. V meste na Záhorí vyštudoval gymnázium a hoci zostal žiť v Bratislave, do Skalice sa rád a často vracal a pri každej príležitosti sa k nej hrdo hlásil. Osobnosť Vladimíra Ruska bude v meste pripomínať aj pamätná tabuľa, ktorú odhalili na jeho rodnom dome. Bola pri tom aj Vlasta Cigánková:

Pamätná tabuľa Vladimíra Ruska 1

Ako sme už spomenuli, v Skalici odhalili pamätnú dosku svojmu rodákovi, dlhoročnému rozhlasovému režisérovi, dramaturgovi, scenáristovi a vysokoškolskému pedagógovi Vladimírovi Ruskovi. Okrem mnohostranného žánrového zameranie bol aj vynikajúcim odborníkom na poéziu. O jeho vzťahu k poézii sa od spolupracovníkov a blízkych viac dozvedela Vlasta Cigánková:

Pamätná tabuľa Vladimíra Ruska 2

Pamätnú tabuľu venovanú Vladimírovi Ruskovi možno nájsť na v Skalici na Sasinkovej ulici 16.

Autor: Vlasta Cigánková