Boris a Brambor
Boris a Brambor

Karlova Ves: Vyhľadávané veľkokapacitné kontajnery

Karlova Ves: Vyhľadávané veľkokapacitné kontajnery

Obyvatelia bratislavskej mestskej časti Karlova Ves po niekoľkomesačnej pauze, spôsobenej korona vírusom – majú opäť možnosť, zbaviť sa nepotrebného odpadu. Tak, ako už niekoľko rokov predtým, aj teraz v októbri, pristavujú  na sídliskách veľkokapacitné kontajnery. Téme sa venuje Janka Bleyová  s vicestarostom Branislavom Záhradníkom a s vedúcim komunikačného oddelenia Branislavom Heldesom, ktorý sa rozhovoril prvý.

Karlova Ves: Vyhľadávané veľkokapacitné kontajnery

Samozrejme, zástupcovia samosprávy registrujú podnety od obyvateľov, že v obmedzenom čase pristavenia veľkokapacitných kontajnerov, sú v práci a teda sa nestihnú odpadu zbaviť. Ako povedal Branislav Heldes – riešením je potom odviesť ho do zberného dvora na Ivanskej ceste. Spomínaný dvor je otvorený od pondelka do soboty do 18-tej hodiny.

Autor: Janka Bley