Slovenská chránená dielňa v Piešťanoch

Slovenská chránená dielňa v Piešťanoch

Galéria

Chránené dielne poskytujú možnosť príležitostného alebo trvalého zamestnania ľuďom s hendikepom.

Jedna z najväčších funguje už viac než tri roky v Piešťanoch. Vedie ju Richard Kopún, ktorý je sám telesne postihnutý. V personálnej agende mu pomáha manželka Alena. Pracovisko v centre mesta navštívila Iveta Pospíšilová. V predsviatočnom období ju zaujímalo, ako sa obdobie veľkonočných sviatkov odráža vo výrobných aktivitách dielne.

Slovenská chránená dielňa v Piešťanoch - 1. časť

Tridsaťpäť zamestnancov prichádza najmä z Piešťan a okolia, ale aj z Nového Mesta nad Váhom, či Prievidze. O prácu v dielni, ale aj spoluprácu s ňou je neustály záujem. Presvedčila sa o tom aj Iveta Pospíšilová. Našla tu zanietených pracovníkov v piatich prevádzkach. Dobré renomé sa rýchlo šíri ďalej. Ponuky na spoluprácu i žiadosti o zamestnanie prichádzajú každý týždeň.

Slovenská chránená dielňa v Piešťanoch - 2. časť

Ako sa presvedčila Iveta Pospíšilová, v Slovenskej chránenej dielni našli trvalé zamestnanie najmä mladí ľudia s telesným i psychickým hendikepom. Rozsah prác, ktoré dokážu vykonať a sortiment ich výrobkov je široký, a môže kvalitou konkurovať ktorémukoľvek pracovisku so zdravým personálom. Ako hovorí jej zakladateľ a vedúci Richard Kopún, sú vďační za akúkoľvek prácu, ktorou plnia želania svojich klientov. A vlastne aj zamestnancov súčasne.

Iveta Pospíšilová