Stredná odborná škola pedagogická v Leviciach

Stredná odborná škola pedagogická v Leviciach

Budovu Strednej odbornej školy pedagogickej v Leviciach si určite všimne každý, kto prechádza okolo. Vďaka svojmu impozantnému vzhľadu je táto secesná trojposchodová budova pripomínajúca zámok na vŕšku jednou z dominánt Levíc. Od roku 1994 je  zapísaná aj v zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Viac už Táňa Záhoráková.

Stredná odborná škola pedagogická v Leviciach

Učiteľské vzdelávanie v Leviciach oslavuje tento rok významné jubileum - 150 rokov od svojho založenia. Stredná škola aktuálne ponúka vzdelávanie v 3 študijných odboroch:

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo; sociálno-výchovný pracovník a pedagogický asistent. Medzi najznámejších absolventov školy patria spisovatelia Jozef Cíger Hronský a Andrej Chudoba.

Autorka: Táňa Záhoráková, Foto: SOŠP