Skalica má nový štatút mesta; reaguje na viaceré legislatívne zmeny

Skalica má nový štatút mesta; reaguje na viaceré legislatívne zmeny

Skalica má nové dodatky k štatútu mesta, ktorý reagujú na viaceré legislatívne zmeny v posledných rokoch. Viacerí poslanci však majú k jeho podobe výhrady, pretože podľa nich neprimerane zasahuje do kompetencií orgánov samosprávy a hospodárenia s majetkom mesta. Iným tieto zmeny neprekážajú a poukazujú na to, že ich možno kedykoľvek prepracovať. Viac povie Vlasta Cigánková:

Skalica má nový štatút mesta; reaguje na viaceré legislatívne zmeny

Práva a povinnosti samospráv určuje zákon o obecnom zriadení. Od minulého roka prešiel niekoľkými novelami, ktoré súvisia so súčasnou pandémiou.

Autorka: Vlasta Cigánková