Hobby – Chovateľ kanárikov

Hobby – Chovateľ kanárikov

Galéria

Ak máme na mysli chovateľov operencov, zvyčajne im hovorievame vtáčkari.

Najviac je u nás asi holubárov, potom chovateľov exotických vtákov a niekto má aj dravce. Milan Brodek sa profesionálne venuje elektromontážnym a servisným prácam, no ako hobby si už pred tridsiatimi piatimi rokmi vybral chov kanárikov. Manželka Iveta mu jeho záľubu nielen toleruje, ale podobne ako v rodinnej firme, i tu mu pomáha a partnersky sa delia o všetky povinnosti aj radosti spojené s chovom. Iveta Pospíšilová ich navštívila v ich rodinnom dome v Leopoldove.

Hobby – Chovateľ kanárikov - 1. časť

Kanárik pochádza z Kanárskych ostrovov. Tam sa už pred vyše päťsto rokmi našli nádherne spievajúci vtáci s modro-zeleným sfarbením. Neskôr sa podarilo vyšľachtiť aj iné farebné varianty. Jednou z nich je červená. Práve chovu tohto druhu sa venujú v Leopoldove manželia Iveta a Milan Brodekovci. Návštevy sa u nich cítia ako v exotickej záhrade. Spev samčekov je v tomto období veľmi intenzívny, keďže sa ich kanáriky pripravujú na párenie. Kedy sa vyliahnu mláďatá, aj o tom sa od chovateľov dozvedela Iveta Pospíšilová.

Hobby – Chovateľ kanárikov - 2. časť

Kanáriky z chovu manželov Brodekovcov z Leopoldova tešia svojím spevom obyvateľov mnohých domácností nielen v ich meste, ale napríklad aj v Taliansku.

Iveta Pospíšilová