Boris a Brambor
Boris a Brambor

Mesto Senica podporilo futbalový klub, iné organizácie dotáciu nedostali

Mesto Senica podporilo futbalový klub, iné organizácie dotáciu nedostali

Futbalovému klubu Senica sa podarilo na svoju činnosť získať dotáciu od mesta. Poslanci ju schválili aj napriek tomu, že mesto kvôli výpadku daňových príjmov zrušilo fond Pro Senica, z ktorého v minulých rokoch dostávali peniaze nielen futbalisti, ale aj iné organizácie. Viacerým poslancom prekáža, že sa uprednostnil len jeden druh športu na úkor ostatných. Viac povie Vlasta Cigánková:

Mesto Senica podporilo futbalový klub, iné organizácie dotáciu

Problému financovania športových klubov čelia aj iné mestá a obce. Štátne dotácie nestačia, a tak na najpopulárnejšie športy – futbal či hokej plynie z rozpočtov samospráv najväčšia podpora.

Autor: Vlasta Cigánková