Tour de France 2020
Tour de France 2020

Učitelia sa budú zdokonaľovať v práci s tabletmi

Učitelia sa budú zdokonaľovať v práci s tabletmi

Na mnohých školách používajú žiaci i učitelia tablety. Väčšina pedagógov ich však zatiaľ nevie používať vo vyučovacom procese. Aj preto pred vyše rokom vznikli školiace strediská, ktoré učia učiteľov, ako nové technológie používať. Jolana Čuláková sa vybrala do Základnej školy Benkova v Nitre, kde prišlo vyše dvadsať učiteľov z Nitrianskeho kraja, aby sa zdokonaľovali v práci s tabletom.

Učitelia sa budú zdokonaľovať v práci s tabletmi

foto: Autorka: Jolana Čuláková KoheiTanaka