Dejiny.sk

Veda, poznanie, vzdelávanie

Dejiny.sk

15. 01. 2019 12:15

18.1.2019
Mierová konferencia v Paríži 1919-1920 I. časť

Prvá svetová vojna formálne skončila po vyše štyroch rokoch bojov 11.novembra 1918 podpísaním prímeria. O dva mesiace neskôr, 18.január 1919 sa v Paríži, presnejšie vo Versailles, začala iná vojna, zjednodušene povedané - vojna politikov a diplomatov o novú podobu Európy predovšetkým.
Všetky delegácie, vrátane tej československej, sa sústreďovali v týždňoch pred začatím konferencie najmä na vypracovanie podkladových materiálov a na zdôvodnenie svojich stanovísk, požiadaviek a nárokov. Dnešná diskusia bude jednou z viacerých, v ktorých budeme hovoriť najmä o politických, vojenských, ekonomických a sociálnych dopadoch tejto konferencie na svet po roku 1918.
Hosťami v štúdiu budú doktor Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a jeho kolega profesor Roman Holec, ktorý je súčasne aj pedagógom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s nimi, vám vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori historickej revue Dejiny.sk - Róbert Kotian a Peter Turčík.

25.1.2019
Mierová konferencia v Paríži 1919-1920 II. časť

Svet po prvej svetovej vojne bol úplne iný, akým bol na jar a v lete roku 1914, keď sa začal vôbec prvý celosvetový vojenský konflikt. Stačí sa len pozrieť na mapu Európy z rokov 1920 či 1921 a porovnať ju mapami o šesť si sedem rokov staršími. To však bol len ten vonkajší efekt povojnového usporiadania. Podstatne hlbšie zmeny nastali vo veľmocenských pomeroch, ekonomike, sociálnej sfére. Vznikom boľševického Ruska začína vynárať aj ideologická bipolarita sveta, ktorá zaniká až na prahu 21.storočia.
Aj keď zásadné zmluvy a dohody boli schválené a podpísané do jesene roku 1920, tak diplomati fakticky program konferencie uzavreli až v o tri roky neskôr.
Kvôli komplikovanosti a rozsiahlosti agendy parížskej mierovej konferencie, ktorá riešila usporiadanie sveta po skončení veľkej vojny, tejto téme sa budeme venovať systematicky a dnes nadviažeme na diskusiu spred týždňa. Hosťami v štúdiu opäť budú doktor Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a jeho kolega profesor Roman Holec , ktorý je súčasne aj pedagógom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s nimi , vám vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori historickej revue Dejiny. bodka. eská - Róbert Kotian a Peter Turčík


Počúvajte "Dejiny.sk" v piatok po 22:00.

Autor: Peter Turčík, Robert Kotian; foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??